Oferta

PRODUCENT

rozjazdy-torowe-rozkopUrządzenie służące do przejazdu pojazdu szynowego z toru zasadniczego na tor odgałęziony.

Produkujemy wszystkie typy rozjazdów:

 • rozjazdy torowe pojedyncze (zwyczajne)
 • rozjazdy torowe ze zjezdnicami
 • rozjazdy torowe złożone pojedyncze i podwójne
 • rozjazdy torowe pojedyncze łukowe
 • rozjazdy torowe trój szynowe
 • każdy istniejący układ rozjazdów (odtwarzanie układów wszelkiego typu)

o prześwicie toru od 470 mm do 1000mm

Do budowy rozjazdów możemy wykorzystać szyny:

 • S-18
 • S-24
 • S-30
 • S-39
 • S-42
 • S49

Wszystkie parametry rozjazdu są ustalane z zamawiającym.

Urządzenie mechaniczne ułatwiające wstawienie w tor wkolejonego taboru. Działanie wykolejnicy polega na podniesieniu wykolejonego taboru na poziom główki szyny i nasunięcie ich na tor. Wkolejnice stałe są budowane w newralgicznych punktach sieci kolejowej gdzie występuj zwiększona liczba wkolejeń toru, a czas potrzebny na wstawienie taboru ma znaczenie w utrzymaniu płynności ruchu kolejowego. Skuteczność działania wkolejnic stałych pozwala na stwierdzenie że są to urządzenia bezobsługowe. Ze względu na różną wysokość stosowanych szyn oraz różnych rozstaw toru, wkolejnice stałe produkuje się pod konkretne zamówienie uwzględniające powyższe parametry.

Produkujemy wkolejnice dla toru wykonanego z szyn:

 • S-24
 • S-30
 • S-39
 • S-42
 • S-49

oraz szerokości toru:

 • 470 mm
 • 550 mm
 • 600 mm
 • 620 mm
 • 630 mm
 • 640 mm
 • 650 mm
 • 750 mm
 • 900 mm
 • 1000 mm

Typy wkolejnic stałych:

 • Wkolejnica torowa stała płytowa: Pierwszy typ wkolejnicy naszej produkcji który charakteryzuje się solidną zwartą budową. Jest mocowana w torowisku za pomocą śrub u spawania. Producent dostarcza ją w częściach do montażu w miejscu zabudowy lub jako gotowe urządzenie do wstawienia na miejsce jednej pary toru.
 • Wkolejnica stała płytowa trój-szynowa: Jest rozwiązaniem wkolejnicy płytowej, przeznaczonej do zabudowy w torze trój-szynowym. Wkolejnica jest dostarczana jako gotowe urządzenie do wstawienia w miejsce jednej pary toru.
 • Wkolejnica torowa stała do szybkiego montażu: Jest to najnowszy typ wkolejnicy produkowany przez naszą firmę. Wykonana w postaci czterech elementów, montowanych po dwa w miejscu złącza szynowego po obu tokach szyn. Elementy wkolejnicy do szyn zastępują łubki szynowe. Urządzenie jest łatwe w montażu i demontażu co pozwala na jego szybką zabudowę w inny miejscu sieci kolejowej.

Urządzenie mechaniczne ułatwiające wstawienie w tor wkolejonego taboru. Działanie wykolejnicy polega na podniesieniu wykolejonego taboru na poziom główki szyny i nasunięcie ich na tor. Wkolejnice stałe są budowane w newralgicznych punktach sieci kolejowej gdzie występuj zwiększona liczba wkolejeń toru, a czas potrzebny na wstawienie taboru ma znaczenie w utrzymaniu płynności ruchu kolejowego. Skuteczność działania wkolejnic stałych pozwala na stwierdzenie że są to urządzenia bezobsługowe. Ze względu na różną wysokość stosowanych szyn oraz różnych rozstaw toru, wkolejnice stałe produkuje się pod konkretne zamówienie uwzględniające powyższe parametry.

Wkolejnica torowa stała do szybkiego montażu: Jest to najnowszy typ wkolejnicy produkowany przez naszą firmę. Wykonana w postaci czterech elementów, montowanych po dwa w miejscu złącza szynowego po obu tokach szyn. Elementy wkolejnicy do szyn zastępują łubki szynowe. Urządzenie jest łatwe w montażu i demontażu co pozwala na jego szybką zabudowę w inny miejscu sieci kolejowej.

 

Produkujemy wkolejnice dla toru wykonanego z szyn:

 • S-39
 • S-49

oraz szerokości toru:

 • 550 mm
 • 600 mm
 • 620 mm
 • 630 mm
 • 640 mm
 • 650 mm
 • 750 mm
 • 900 mm
 • 1000 mm

wkolejnica-torowa-przenosnaTo urządzenia mechaniczne ułatwiające wstawianie na tor wykolejonego taboru w miejscu wykolejenia. Wykolejnice przenośne wykonane są jako dwa identyczne elementy do zabudowy w obu tokach szyn. Zasada działania wkolejnic przenośnych jest taka sama jak wkolejnic stałych, polega na podniesieniu kół wykolejonego taboru na poziom główki szyny i nasunięcie ich na tor. Wielkość i ciężar wkolejnic umożliwia łatwy transport i zabudowę ich w torze w miejscu wykonania. wkolejnice produkowane są dla konkretnego typu sztn z którymi mają współpracować.

 

Produkujemy wkolejnuce przenośne do szyn typu:

 • S-24
 • S-30
 • S-39
 • S-49

Ze względu na ciężar wstawianego taboru produkowane są dwa typy wkolejnic przenośnych:

 • Wkolejnice z pazurami zagłębiajacymi się w podkład torowy, dostosowane do wstawiania taboru o wadze do 6.0T
 • Wolejnice przenośne blokowane w torze za pomocą zamka, dostosowane do wstawiania taboru o wadze do 20.0T

zwrotnik-rozjazduUrządzenie utrzymujące iglicę rozjazdu w ustalonym położeniu, zapobiegające ich niekontrolowanemu przełożeniu. Produkujemy zwrotniki ciężarowe w których poprzez układ dźwigni odpowiednio dobrany ciężar dociska iglicę rozjazdu do opornicy. 
zapora-torowa-z-uchylnym-zderzakiemUrządzenie mechaniczne zabudowane w osi toru  posiadające stałą podstawę zamocowaną do stopek szyn i uchylny zderzak którego zadaniem jest zapobieganie niekontrolowanemu wjazdowi lub stoczeniu się taboru na osłaniany tor. W położeniu otwartym zderzak znajduje się poniżej poziomu główek szyn. Po zamknięciu zderzak jest ustawiany w pozycji poziomej uniemożliwiając przejazd. Jego zamknięcie jest realizowane poprzez przełożenie zwrotnika ciężarkowego który może znajdować się nawet w znacznej odległości od zapory, co znacznie poprawia bezpieczeństwo obsługi urządzenia. 
zapora-torowaTo urządzenie które jest zabudowane w torze, w stopce szyny pomiędzy dwoma podkładami kolejowymi. Składa się z podstawy i otwieranego ręcznie zderzaka. Jej zadaniem jest zapobiegnięcie niekontrolowanemu wjazdowi lub stoczeniu się taboru na osłaniany tor. Zderzak znajduje się w osi szyny i zatrzymuje tabor poprzez oparcie się o niego koła pojazdu. Zapora posiada światła odblaskowe widoczne w dużej odległości po oświetleniu ich przez reflektor lokomotywy. Zaporę można wyposażyć w zamek z wymienianym kluczem uniemożliwiającym otwarcie zapory przez osoby niepowołane.  
obudowy-lamp-pstrzegawczychW celu poprawy bezpieczeństwa w uchu kolejowym oraz przy robotach torowych jest wymagane stosowanie różnych znaków i sygnałów narzucanych przez przepisy kolejowe. Produkujemy różnego typu obudowy lamp ostrzegawczych oraz świateł końca pociągu posiadających odpowiednie uchwyty lub mocowania które pozwalają na pewne zamocowanie obudów do konstrukcji jednostek transportowych lub ustawienia na trójnogu. Po włożeniu do obudowy przenośnej lampy akumulatorowej uzyskuje się wyraźne jasne światło o wymaganym przepisami kolorze. Dodatkowo obudowy są wyposażone w duże elementy odblaskowe które zapewniają ich widoczność w reflektorach lokomotyw w przypadku awarii lampy akumulatorowej włożonej do obudowy.

 • Obudowy (kosze) lamp RC-12/OB-2/LG-3
 • Lampy końca pociągu ZI-11
 • Trójnogi przeznaczone do mocowania lamp OB-3

zamkniecie-rozjazduUrządzenie zamykające z wysuwanym trzpieniem blokujące położenie zwrotnicy rozjazdu i uniemożliwiające osobie niepowołanej przełożenie zwrotnicy. Obsługa urządzenia polega na wysunięciu trzpienia i jego zablokowaniu przez przekręcenie wyjmowanego klucza. Możliwe jest zastosowanie jednego do wszystkich zamknięć w danym miejscu lub różnych kluczy do każdego zamknięcia.
koziol-oporowyUrządzenie mechaniczne zabudowane na końcu toru zapobiegające stoczeniu się taboru z szyn poza ich końce. Kozioł oporowy mocowany jest do szyn za pomocą łubków w miejscu złącza szynowego. Tabor zostaje zatrzymany na drewnianym odboju, który amortyzuje ewentualne uderzenia.