Zapory torowe z uchylnym zderzakiem ZT-4

zapora-torowa-z-uchylnym-zderzakiemUrządzenie mechaniczne zabudowane w osi toru  posiadające stałą podstawę zamocowaną do stopek szyn i uchylny zderzak którego zadaniem jest zapobieganie niekontrolowanemu wjazdowi lub stoczeniu się taboru na osłaniany tor. W położeniu otwartym zderzak znajduje się poniżej poziomu główek szyn. Po zamknięciu zderzak jest ustawiany w pozycji poziomej uniemożliwiając przejazd. Jego zamknięcie jest realizowane poprzez przełożenie zwrotnika ciężarkowego który może znajdować się nawet w znacznej odległości od zapory, co znacznie poprawia bezpieczeństwo obsługi urządzenia.