Zapory torowe

zapora-torowaTo urządzenie które jest zabudowane w torze, w stopce szyny pomiędzy dwoma podkładami kolejowymi. Składa się z podstawy i otwieranego ręcznie zderzaka. Jej zadaniem jest zapobiegnięcie niekontrolowanemu wjazdowi lub stoczeniu się taboru na osłaniany tor. Zderzak znajduje się w osi szyny i zatrzymuje tabor poprzez oparcie się o niego koła pojazdu. Zapora posiada światła odblaskowe widoczne w dużej odległości po oświetleniu ich przez reflektor lokomotywy. Zaporę można wyposażyć w zamek z wymienianym kluczem uniemożliwiającym otwarcie zapory przez osoby niepowołane.